Virtues

based on the Virtues Project

#1 Okuvunaanyizibwa (Accountability) #25 Obuvumu (Resilience)
#2 Okusiima (Appreciation) #26 Okubeera n’Ekigenderewa (Purposefulness)
#3 Okwebaza (Thankfulness) #27 Okufaayo (Consideration)
#4 Obwesigwa (Trustworthiness) #28 Obumativu (Contentment)
#5 Obumu (Unity) #29 Obuvumu (Courage)
#6 Amagezi (Wisdom) #30 Obuntubulamu (Courtesy)
#7 Ssaddaaka (Sacrifice) #31 Okukolagana (Cooperation)
#8 Okwekubiriza (Self-discipline) #32 Okutegeera (Understanding)
#9 Obutalulunkana (Simplicity) #33 Obugumiikiriza (Perseverance)
#10 Obwesimbu (Sincerity) #34 Okulowooza ku Balala (Thoughtfulness)
#11 Obunyiikivu (Zeal) #35 Okubeera ow’Amazima (Truthfulness)
#12 Okwagala (Charity) #36 Obumalirivu (Fortitude)
#13 Obwesigwa (Honesty) #37 Obukkakkamu (Gentleness)
#14 Ekisa (Kindness) #38 Ekitiibwa (Dignity)
#15 Okukkiriza (Faith) #39 Okwewaayo (Devotion)
#16 Obugumiikiriza (Tolerance) #40 Obuwombeefu (Modesty)
#17 Obwesiga (Trust) #41 more coming soon...
#18 Okusuubira (Hope) #42  
#19 Obutuukirivu (Righteousness) #43  
#20 Obukkakkamu (Serenity) #44  
#21 Obutasagasagana (Steadfastness) #45  
#22 Endasi (Strength) #46  
#23 Obuweereza (Service) #47  
#24 Ebyewuunyo (Wonder) #48