Back to Virtue Index

Okubeera ow’Amazima (Truthfulness)

Okubeera ow’amazima gwe musingi omugumu ogw’obwesimbu kwe kutuzimbira empisa ennungi zonna endala.
Pattern
(Truthfulness is the bedrock of integrity on which we build all other virtues.)

Kuno kwe kweweerayo ddala okw’olubeerera okw’okubeera mu bulamu obwa nnamaddala, obutali bukopperere era obutuufu.
Pattern
(It is an ongoing commitment to live by what is real, authentic and true for us.)

Tusalawo mu ngeri etegeerekeka.
Pattern
(We make realistic decisions. )

Tetulimba, tetukumpanya, era tetubuzaabuza.
Pattern
(We do not lie, cheat or deceive.)

Twogera amazima mu ngeri ey’ekisa.
Pattern
(We tell the truth kindly.)

Ebigambo n’ebikolwa byaffe bibeera byesigika.
Pattern
(Our words and actions are trustworthy. )

Ekisuubizo kyaffe lwe lujegere lwaffe.
Pattern
(Our promise is our bond. )

Tetumala gawa bantu balala mwagaanya okubuutikira endowooza zaffe.
Pattern
(We do not allow others to have undue influence on our preceptions.)

Tukozesa amaaso gaffe gennyini okunoonyerera ku amazima.
Pattern
(We investigate the truth with our own eyes.)

Amazima gatugamba nti tetuli wano kutuukiriza birooto bya muntu mulala oba abantu abalala bonna kye banjagaliza okubeera.
Pattern
(Truth tells us that we are not here to live another’s dream or be all things to all people. )

Tutambuza obulamu bwaffe okusinziira ku nnono yaffe entuufu.
Pattern
(We live by our own true nature.)

====

“Okubeera ow’amazima gwe musingi ogw’empisa zonna ennungi… Embeera eno entukuvu bw’enywezebwa mu muntu, embeera zonna entukuvu nazo zifunibwa.”
Pattern
(“Truthfulness is the foundation of all virtues… When this holy attribute is established in man, all the divine qualities will also become realized.”)
'Abdu'l-Bahá


Empisa ey’Okubeera ow’Amazima
Pattern
(The Practice of Truthfulness)

Njogera mazima gokka.
Pattern
( I speak only the truth.)

Seetaaga kwewanika oba okubuzaabuza abalala.
Pattern
(I have no need to impress or deceive others.)

Neeyambisa amagezi mu ngeri ey’ekisa era mu magezi.
Pattern
(I use discernment to make good decisions.)

Noonyereza ku mazima ku lwange. Nkimanyi nti neemala.
Pattern
(I investigate the truth for myself. I know I am enough.)

Nneebaza olw’ekirabo eky’Okubeera ow’amazima. Eno y’ensi yange entukuvu.
Pattern
(I am thankful for the gift of Truthfulness. It is on holy ground.)

Back to Virtue Index