Virtues

based on the Virtues Project

#1 Okuvunaayizibwa (Accountability) #13 Obwesigwa (Honesty)
#2 Okusiima (Appreciation) #14 Ekisa (Kindness)
#3 Okwebaza (Thankfulness) #15 Okukkiriza (Faith)
#4 Obwesigwa (Trustworthiness) #16 Obugumiikiriza (Tolerance)
#5 Obumu (Unity) #17 Obwesiga (Trust)
#6 Amagezi (Wisdom) #18 Okusuubira (Hope)
#7 Ssaddaaka (Sacrifice) #19 Obutuukirivu (Righteousness)
#8 Okwekubiriza (Self-discipline) #20 ... more coming!
#9 Obutalulunkana (Simplicity) #21  
#10 Obwesimbu (Sincerity) #22  
#11 Obunyiikivu (Zeal) #23  
#12 Okwagala (Charity) #24