Back to Level 4 Index

Lesson 76 – Exercises

Nakulaba ng'oleeta ebitabo mu kibiina. (I saw you bringing books to class.)
Nabalaba nga baleeta ebitabo mu kibiina. (I saw them bringing books to class.)
Nabalaba nga bambadde engoye eziddugala. (I saw them wearing dirty clothes.)
Namulaba ng'ayambadde engoye eziddugala. (I saw him/her wearing dirty clothes.)
Namulaba ng’ayogera Oluganda. (I saw him/her speaking Luganda.)
Namulaba ng'atamidde. (I saw him/her drunk.)
Nabalaba nga batamidde. (I saw them drunk.)
Nabalaba nga banywegeraganira mu luguudo. (I saw them kissing in the streets.)
Nabalaba nga baliira mu luguudo. (I saw them eating in the streets.)
Nakulaba ng'oleeta ebitabo mu kibiina. (I saw you bringing books to class.)
Nakulaba ng'oliira mu luguudo (I saw you eating in the streets.)

Lwaki wabadde ng'oliira mu luguudo? (Why were you eating in the streets?)
Lwaki wabadde ng'oyogera Olungereza? (Why were you speaking English?)
Lwaki wabadde ng'oyambadde engatto? (Why were you wearing shoes?)
Lwaki wabadde otamiridde mu bantu? (Why were you getting drunk in public?)
Lwaki wabadde okaayanga emmere? (Why were you fussing about food?)
Lwaki wabadde osangula olubaawo? (Why were you wiping clean the [black]board?)
Lwaki wabadde osirise? (Why were you keeping quiet?)
Lwaki wabadde ofuluma? (Why were you going out?)