Back to Level 2 Index

Lesson 29 – Vocabulary


Building Vocabulary
Ndi mukkufu. (I am full, satisfied.), Ndi mumalirivu. (I am determined.), Ndi munakuwavu. (I am sad.), Ndi mweraliikirivu. (I am worried.), Ntidde. (I am frightened, scared.), Mpulira empewo. (I am cold.), Mpulira ebbugumu. (I am hot.)