Back to Level 2 Index

Lesson 27 – Vocabulary


Building Vocabulary
asatu mu musaanvu. (37), ana mu munaana. (48), ataano mu mwenda. (59), nkaaga . (60), nsanvu mu emu. (71), kinaana mu bbiri. (82), kyenda mu nnya. (94), kikumi mu ttaano. (105)