Back to Level 3 Index

Lesson 66 – Bwe: when, if, as

Bwe ndigenda e Kampala temuliddayo kundaba. (When I go to Kampala you will not see me again.)
Twabuuse bwe yafuuye effirimbi ey’akasiibulo. (We jumped when he/she blew the final whistle.)
Omusajja bwe yadda eka, yayita omusawo we. (When the man returned home, he called his doctor.)
Bwe bagenda okukola akawungeezi y’alamula. (When they go to work they don’t come home until evening.)
Bwe tumala okulya ne tuta. (When we finish eating, we leave.)
Bwe tukola ensobi tetunoonya ngeri ya kugikwekamu oba okugyewalamu. (When we make a mistake we do not seek to hide it or avoid it. [okukweka: to conceal, okuwala: to scrape )