Back to Level 3 Index

Lesson 62 – Comparison and preferences

Nkola [oku]kusinga. (I work harder than you.)
Rose akola nnyo. (Rose works hard.)
Rose akola okunsinga. (Rose works harder that me.)
Rose ansinga okukola. (Rose is better at working than me.)
Rose akola okusinga Ben. (Rose works harder than Ben.)
Rose akola okusinga abalala bonna. (Rose is best at working than all others. [Rose is the best worker.])

Caayi w’amata asinga caayi omukalu okuwooma. (Tea with milk is tastier than tea without.)
Embuzi eno ezitowa okusinga embuzi eri. (This goat is heavier than that goat.)
Mubadde mudduka musinga abalala. (You [.pl] were running faster than the others.)