Back to Level 3 Index

Lesson 61 – Exercises

Mbadde mpitayitako awo. (I was passing by.)
Obadde oyitayitako awo. (You were passing by.)
Abadde ayitayitako awo. (He/she was passing by.)
Tubadde tuyitayitako awo. (We were passing by.)
Mubadde muyitayitako awo. (You [.pl] were passing by.)
Babadde bayitayitako awo. (They were passing by.)

Mbadde ndya. Nabadde ndya. (I've been eating. I was eating.)
Tubadde tulya. Twabadde tulya. (We have been eating. We were eating.)
Tubadde tusoma. Twabadde tusoma. (We have been reading. We were reading.)
Mbadde nsoma. Nabadde nsoma. (I've been reading. I was reading.)
Mbadde njagala emmere. Tubadde twagala emmere. (I've been wanting some food. We've been wanting some food.)
Tubadde tuzannya. Twabadde tuzannya. (We have been playing. We were playing.)
Abadde azannya. Yabadde azannya. (He/she has been playing. He/she was playing.)
Babadde bayambadde enkuufiira. Baabadde bayambadde enkuufiira. (They've been wearing hats. They were wearing hats.)
Mubadde muwuliriza? Mwabadde muwuliriza? (Have you been listening? Were you listening?)