Back to Level 4 Index

Lesson 90 – Amadaala

enkulungo bbiri, enkulungo eyookubiri (Two circles, the second circle)
enkulungo ssatu, enkulungo eyookusatu (Three circles, the third circle)

enguudo nnya, oluguudo olwokuna (Four roads, the fourth road)
enguudo bbiri, oluguudo olwokubiri (Two roads, the second road)

amasaŋŋanzira abiri, amasaŋŋanzira agookubiri (Two crossroads, the second crossroad)
amasaŋŋanzira , amasaŋŋanzira agasooka (One crossroad, the first crossroad)

amakolero asatu, ekkolero erisooka (Three factories, the first factory)
amakolero abiri, ekkolero eryokubiri (Two factories, the second factory)

ebibuga ebitono bina, ekibuga ekitono ekyokuna (Four towns, the fourth town)
ekibuga ekitono kimu, ekibuga ekitono ekisooka (One town, the first town)

abalenzi babiri, omulenzi owookubiri (Two boys, the second boy)
abalenzi basatu, omulenzi owookusatu (Three boys, the third boy)
abalenzi bataano, omulenzi owookutaano (Five boys, the fifth boy)