Back to Games Index

Ani Akonkona ku Luggi Lwange

[Ebyokukozesa - Akatambaala oba akantu akalala konna akanabikibwa ku baana nga kantuntunu.]

Omwana omu asibibwa kantuntunu era n’atuuzibwa ku katebe ng’akubye banne omugongo. Omusomesa asoonga mu mwana omulala, ono agenda eri oli atudde era n’akonkona ku katebe. Omwana atudde abuuza nti: “Ani akonkona ku luggi lwange?” Oli omulala, nga bw’agezaako okubuuzabuuza eddoboozi lye, addamu nti “Nze”. Omwana atudde agezaako okuteeba ani akonkona. Omwana asibiddwa kantuntunu alina omukisa okuteeba emirundi esatu, olw’omwana omulala n’aweebwa omukisa okusibibwa kantuntunu.

Who is Knocking at My Door

[Materials - Scarf or something to blindfold the children with.]

One child is blindfolded and sits down on a bench with his back to everyone else. The teacher points to another child, who goes up to the child who is seated and knocks on the bench. The child who is seated says: "Who is knocking at my door? The other, trying to disguise his voice says: "It's me!" The child who is seated tries to guess who is knocking. The blindfolded child has three guesses, and then it is another child's turn to be blindfolded.

Back to Games Index